При пациенти с остеопороза01/06/2008

При пациенти с остеопороза трябва да се провежда агресивно лечение с витамин D, тъй като тази група има висока честота на дефицит на този витамин, смятат авторите на проучване, представено през май на 17-ия годишен конгрес на American Association of Clinical Endocrinologists (Abstract 520).

В проучването са били включени 328 пациенти с диагностицирана остеопороза, които са били на терапия с витамин D 800 IU и калций 1200 mg/ден.

Средната възраст е била 62.2 години, като 89% от участниците са жени, 15.5% – пушачи, 7% имат фамилна анамнеза за остеопороза, 2.81% са с анамнеза за най-малко една остеопоротична фрактура и 18.3% са на терапия с кортикостероиди поради различни медицински показания.

При 18.3% е бил установен дефицит на 25-хидрокси витамин D (<20 ng/ml), при 22.5% – понижено ниво (20–30 ng/ml) и при 9.86% е доказана хипокалциемия (<2.25 mmol/l).

Около 41% от участниците са имали нива на витамин D под 30 ng/ml.