При пациенти с диабет тип 201/06/2008

При пациенти с диабет тип 2, които не могат да постигнат целите за гликемичен контрол с базален инсулин, интензифицирането на терапията чрез преминаването на бифазен инсулин aspart 30 (BIAsp 30) може да постигне подобряване на гликемичния контрол без това да води до увеличаване на честотата на хипогликемията, показаха субанализ на резултатите от обсервационното проучване PRESENT*, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.