При хора на по-млада възраст01/06/2008

При хора на по-млада възраст стомашният карцином е по-рядко срещан при жените отколкото при мъжете, независимо от това дали живеят в географски региони с висок или с нисък риск, като разликата между половете намалява след 60 години, показват резултатите от голямо проспективно проучване в Китай, публикувани в списание Gut (1).

Женските полови хормони имат защитна роля по отношение на това малигнено заболяване, смятат авторите на проучването.

Въпреки намалената честотата на рака на стомаха през 20 век, той остава втората водеща причина за леталитет сред неоплазиите. Заболеваемостта варира в зависимост от географските региони, но остава два пъти по-висока при мъжете в сравнение с жените, живеещи в регион със сходен риск.

Факторите, допринасящи за появата на болестта, като тютюнопушене, диета с намален прием на плодове и зеленчуци, инфекция с Helycobacter pylori, фамилна предиспозиция не обясняват напълно половите разлики.

Фактите, подкрепящи „хормоналната хипотеза” в настоящото проучване, са експресията в нормална и в раково променената стомашна тъкан на рецептори за естроген, прогестерон и андрогени. В експериментални модели, мъжките екземпляри са с по-висока честота на заболяването от женските.

Известно е, че лечението с естрогени на карцином на простатата намалява риска за рак на стомаха. За проверка на хормоналната хипотеза, авторите изследват връзката между менструалните и репродуктивните фактори и риска за стомашен карцином при жени от азитски произход*.

Анализът на данните не доказва зависимост между стомашния карцином и възрастта на настъпване на менархе, кърмене, паритет или употребата на орални контрацептиви.

Значима връзка е била установена между възрастта на настъпване на менопауза (hazard ratio HR 0.80 при пет години по-голяма възраст), възрастта на фертилитет (HR 1.90 при репродукция под 30 години в сравнение с 30-36 години), продължителността на менопаузата (HR 1.26 пет години след нейното настъпване) и приложението на интраутеринни контрацептивни устройства (HR 1.61 при жените, които използват подобни средства). (ОИ)

* Включени са 73 442 жени от Шанхай, като при 154 от тях е бил доказан стомашен карцином. Съотношението на вероятностите (HR) при различните менструални и репродуктивни фактори е било изчислено след изключване на влиянието на променливи като: възраст, индекс на телесна маса (ИТМ), образование, доходи и употреба на цигари.

Използван източник:

1. Freedman N., Chow W., Gao Y. et al. Menstrual and reproductive factors and gastric cancer risk in a large prospective study of women. Gut 2007;56: 1671-1677 http://www.gutjnl.com