Открит е генът, който определя предиспозицията към астма01/06/2008

Хитиназа-3-подобният ген 1 (CHI3L1), кодиращ синтеза на протеина YKL-40, определя предразположеността към бронхиална астма, бронхиална хиперреактивност и намалена белодробна функция, а повишените циркулиращи нива на YKL-40 са биомаркери за посочените нарушения, показаха резултатите от проучване, публикувани през април в New England Journal of Medicine (1).

Хитиназа-подобният протеин YKL-40 участва в процесите на възпаление и тъканно ремоделиране, като повишените му серумни нива при пациенти с астма корелират с тежестта на заболяването, задебеляването на субепителната базална мембрана и влошаването на белодробната функция.

Протеинът се кодира от гена CHI3L1, като единичен нуклеотиден полиморфизъм (SNP) в промотора на този ген (-131 С->G) повлиява риска за астма, бронхиална хиперреактивност и влошена белодробна функция, са показали данните от проучването, в което са участвали пациенти с астма и здрави контроли от европеиден произход.

Установяването на генетичното нарушение в кръв от пъпна връв, взета при раждането, може да се използва като предиктор на посочените нарушения, смятат авторите. (ОИ)

Използвани източник:

1. Ober T., Tan Z., Sun Y. et al. Effect of variation in CHI3L1 on serum YKL-40 level, risk of asthma and lung function. NEJM 2008; 358: 1682-1691 http://content.nejm.org