Оралните контрацептиви предпазват от овариален карцином01/06/2008

Приемът на орални контрацептиви (ОК) осигурява дългосрочна протекция срещу овариален карцином, показаха данни от мета-анализ върху 45 клинични проучвания, публикуван в списание Lancet (1, 2).

В анализа на Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer, са включени данни от 100 000 жени от 21 страни. Изводите от него показват, че приемът на ОК в продължение на 10 години намалява честотата на овариален карцином от 1.2 на 0.8% и честотата за фатален изход от заболяването от 0.7 на 0.5%.

Според Valerie Beral от Oxford University това означава, че употребата на ОК при 5000 жени за период от една година би довело до намаление с два случая на овариален карцином и един случай на фатален изход от заболяването.

Приложението на ОК през последните 50 години е свързано с превенцията на 200 000 случая на овариален карцином и 100 000 смъртни случая от заболяването. Тъй като употребата им се увеличава в световен мащаб, прогнозите са, че през следващите няколко десетилетия тези медикаменти ще доведат до намаление с 30 000 случая на заболяването годишно.

В уводна статия в същия брой на Lancet, Eduardo Franco от McGill University в Канада предупреждава, че по отношение на възможностите за превенция с ОК трябва да се подходи балансирано, чрез внимателна преценка на съотношението полза/риск (3). Известно е, че освен за овариален карцином, ОК намаляват риска за ендомертиален и колоректален карцином.

В редица развити страни ОК се предписват с рецепта, а жените, избрали този метод на контрацепция, подлежат на периодично проследяване.

В анализираните 45 клинични проучвания са включени данни за 23 257 пациентки с овариален карцином (56 години средна възраст към момента на диагностицирането) и 87 303 здрави жени (контролна група). ОК са използвали 31% от болните с овариален карцином и 37% от контролната група, като продължителността на приема е била съответно 4.4 и 5 години. Около 95% от използваните ОК са били комбинирани естроген-прогестаген препарати.

Резултатите показват, че дългосрочното използване на ОК намалява риска за овариален карцином с 20% за петгодишен период на прием (р<0.0001). Този протективен ефект се е запазил повече от 30 години след прекратяване на употребата им, макар че с времето е намалял.

Въпреки че количеството естроген в новите ОК е намалено, това не е довело до промяна в ефективността им по отношение на превенцията на овариалния карцином. ОК са били ефективни за намалението на риска за всички хистологични подтипове овариални злокачествени тумори, с изключение на муцинозните карциноми. (ИТ)

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Съвременни орални контрацептиви. MD 2008, февруари

Орален контрацептив срещу акне при жени. MD 2007, март

Оралните контрацептиви – един допълнителен риск за бъбреците на диабетичките? Клуб D 2006, февруари

Спешна контрацепция. MD 2006, февруари

За либидото и оралните контрацептиви. MD 2006, февруари

Орални контрацептиви. MD 2006, февруари

Противозачатъчните са по-малко ефективни при жени с наднормено тегло. MD 2005, март

Оралните контрацептиви намаляват риска от сърдечносъдови заболявания и някои видове рак. MD 2004, ноември

Използвани източници:

1. Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer Ovarian cancer and oral contraceptives: collaborative reanalysis of data from 45 epidemiological studies including 23 257 women with ovarian cancer and 87 303 controls Lancet 2008; 371: 303-314 http://www.thelancet.com

2. The case for preventing ovarian cancer Lancet 2008; 371: 275

3. Franco E. et Duarte-Franco E. Ovarian cancer and oral contraceptives Lancet 2008; 371: 277-278