Новини от фармацевтичните компании01/06/2008

– Abbott регистрира 35% увеличение на приходите за първото тримесечие ($937.9 милиона), което се дължи основно на успешни продажби на Humira (adalimumab). Медикаментът вече е одобрен за редица индикации за приложение – ревматоиден артрит, болест на Crohn, псориазис. Очакванията за тази година са, че продажбите на Humira ще надхвърлят $4 милиарда, особено ако медикаментът получи одобрение и от японските регулаторни органи.

Други важни за компанията медикаменти са Depakote (divalproex) – за лечение на мигрена ($365 милиона); Kaletra (lopinavir/ritonavir) – за терапия на HIV ($365 милиона); липидомодофициращите TriCor (fenofibrate) и Niaspan (niacin) – съответно $245 и $176 милиона. Успех за фирмата е и одобрението на Simcor – комбинация от niacin и simvastatin.

Междувременно Abbott получи одобрение от Европейската комисия за продажбата на нова, нискодозова таблетна форма на Kaletra. Медикаментът не изисква съхранение в хладилни условия, което го прави подходящ за приложение в редица развиващи се страни.

Основните предимства на новата лекарствена форма са: по-лесен начин за приложение, в сравнение с пероралния разтвор; възможност за прием без храна, което дава по-голяма свобода на пациентите; възможност за съхранение на стайна температура.

Световната здравна организация препоръчва lopinavir/ritonavir като предпочитано средство за лечение на деца, които не отговарят на първа линия терапия за HIV. В САЩ медикаментът се препоръчва и като начална терапия на деца с HIV. Новата таблетна форма съдържа lopinavir 100 mg и ritonavir 25 mg (два пъти по-малко от тази за възрастни).

Novartis направи първа стъпка в придобиването на Alcon (лидер в офталмологичните продукти), като закупи 77% от акциите на компанията срещу $39 милиарда от Nestle. Сделката ще се осъществи на две стъпки, като окончателното финализиране ще е през 2010-2011.

Alcon е световен лидер в производството на медикаменти и апаратура в офталмологията с годишни продажби за $5.6 милиарда. Компанията се състои от три основни отдела – фармацевтичен, хирургичен и потребителски, в които работят 14 500 служители в 75 страни. През следващите пет години, Alcon възнамерява да инвестира най-малко $3.5 милиарда в научно-изследователска дейност.

През първото тримесечие Novartis отбеляза нарастване на печалбата с 10% (до $2.31 милиарда), което се дължи основно на приходи от антихипертензивния Diovan (valsartan), Glivec/Gleevec (imatinib) – за лечение на хронична миелоидна левкемия и Femara (letrozole) – за терапия на хормон-чувствителен рак на гърдата.

С добри продажби са и някои от новите сърдечносъдови продукти на компанията на компанията – Tekturna/Rasilez (aliskiren) и Exforge (amlodipine/valsartan).

– Merck & Co също съобщи за нарастване на приходите през първото тримесечие. Сред най-продаваните медикаменти на компанията са Singulair (montelukast), Cozaar (losartan) и Hyzaar (losartan/hydrochlorothiazide).

От новите медикаменти с най-големи продажби са: антидиабетните Januvia (sitagliptin) и Janumed (sitagliptin/metformin), както и ваксините Gardasil/Silgard (срещу HPV) и Rotateq (срещу ротавируси). Приходите от Fosamax (alendronate) са намалели, поради загубата на патентна защита в САЩ.

– Eli Lilly отчете нарастване с 14% на приходите за първото тримесечие. Най-продаваните лекарства на компанията са Zyprexa (olanzapine) – за лечение на шизофрения, антидепресантът Cymbalta (duloxetine), Cialis (tadalafil) – за терапия на еректилна дисфункция, инсулиновите продукти Humalog и Humulin, както и медикаментите за лечение на остеопороза Evista (raloxifene) и Forteo (teriparatide).

– Teva придоби Bentley Pharma-ceuticals срещу $360 милиона, като по този начин израелската компания увеличи присъствието си на фармацевтичния пазар в Испания. Bentley произвежда около 130 генерични медикамента, както и инградиенти. Има приходи от $114 милиона.

– Schering-Plough предприе съкращения на персонала и затваряне на производствени мощности, след недоброто представяне на холестерол понижаващите медикаменти Vytorin и Zetia (продаван съвместно с Merck & Co). Рестриктивната програма има за цел да спести допълнителни $1.5 милиарда годишно. По неофициални данни се очаква съкращаването на 10% от 55 000 служители на компанията.

Резултати от проучването ENHANCE (представено на годишния конгрес на American College of Cardiology http://www.medscape.com/viewarticle/568763) показаха, че Vytorin – комбинация от Zetia (ezetimibe) и Zocor (simvastatin), прилаган в доза 10/80 mg, не е по-ефективен от монотерапията със simvastatin 80 mg за намаляване на дебелината на интима-медията на каротидните артерии (първичен краен показател за оценка на атеросклерозата), както и за превенция на сърдечносъдовите събития при пациенти с хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия.

– Takeda придоби срещу $8.8 милиарда американската Millennium Pharmaceuticals. Основният интерес на японската компания е в онкологичния медикамент Velcade (bortezomib), който се прилага за лечение на пациенти с мултиплен миелом. Продажбите на Velcade за първото тримесечие на годината са $83.5 милиона (+42%).

– Roche закупи британската Piramed срещу $175 милиона. Piramed разработва таргетна терапия срещу PI3-киназния път, който участва в патогенезата на редица туморни заболявания (особено на гърдата и белите дробове), както и в някои възпалителни заболявания като ревматоиден артрит.

– Cephalon получи одобрение от европейските регулаторни органи за приложението на Effentora – fentanyl за букална апликация, при лечението на болка, свързана с онкологични заболявания. Effentora бе одобрен през 2006 в САЩ с търговското име Fentora – за хронична болка при онкологични пациенти, които са на поддържаща терапия с опиати.

Медикаментът има бързо начало на действие и е ефективен при умерена и тежка болка. Около 60-80% от болните със злокачествени заболявания не се повлияват ефективно от приложението на комбинирана обезболяваща терапия с наркотични аналгетици. (ИТ)