Нови препоръки за профилактика на херпес зостер вирусната инфекция01/06/2008

Нови указания за превенция на херпес зостер инфекцията, разработени от Комитета по имунизационни практики в САЩ (Advisory Committee on Immunization Practices – ACIP*) бяха публикувани през май Morbidity & Mortality Weekly Report (1).

„Тези препоръки са първото официално изявление на Комитета, свързано с използването на живата атенюирана противохерпесна ваксина, лицензирана през май 2006, за профилактика на инфекцията и нейните последици”, заявяват д-р Rafael Harpaz и сътр. от АCIP. „Te обобщават данните относно епидемиологията на заболяването, същността на ваксината и индикациите за нейното приложение”, добавят те.

Реактивирането на латентния varicella zoster virus (VZV) години след първичната инфекция (варицела) води до появата на болезнен, локализиран еритемо-везикулозен обрив и ганглиорадикулит (херпес зостер). Наблюдава се предимно при много възрастни индивиди и при имунокопрометирани болни. Вероятността за появата на вторичната инфекция през живота на даден човек се оценява на 33%.

Усложненията включват развитие на постхерпесна невралгия (10-18% от случаите), очни поражения (10-25%), които могат да доведат до неврит на зрителния нерв, пареза на очедвигате лните мускули и загуба на зрението. Хоспитализация (3% ) се налага основно при пациенти с компрометиран имунитет.

Лечението включва прилагането на антивирусни медикаменти като acyclovir, valacyclovir и famciclovir. При необходимост могат да се добавят аналгетици и кортикостероиди. При доказана постхерпесна навралгия се прилагат аналгетици и трициклични антидепресанти.

През май 2006, Американската агенция по храните и лекарствените средства одобри ваксината Zostavax (Merck) за превенция на херпес зостер инфекцията при възрастни над 60 години. Лицензирането се основава на данните от голямо, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изпитване, обхванало над 38 500 участници (2).

По време на проучването са регистрирани 957 случая на херпес зостер, от тях 315 при ваксинираните и 642 при контролите, както и 107 случая на постхерпесна невралгия – 27 в терапевтичната група и 80 в плацебо групата.

Анализът на резултатите показва, че прилагането на ваксината намалява честотата на инфекцията с 51% (р<0.001), докато на постхерпесната невралгия – с 66% (р<0.001). Не са били регистрирани тежки нежелани реакции.

При липса на контраиндикации, ваксината срещу херпес зостер се препоръчва при всички индивиди над 60 години, включително при тези с анамнеза за прекарана инфекция и със съпътстващи хронични заболявания. Поставя се една доза, подкожно, в областта на m.deltoideus. Ваксината не е показана за лечение на остра инфекция и на постхерпесна невралгия.

Едновременното приложение на протовохерпесната и тривалентната инактивирана противогрипна ваксина не води до компрометиране на имуногенността на ваксините, но липсва информация относно взаимодействието с други ваксини, които се прилагат след 60-годишна възраст.

Противохерпесната ваксина не се препоръчва при индивиди под 60 години, както и при тези, които са били имунизирани с ваксина срещу варицела. Противопоказанията включват алергия към компоненти на ваксината, имунен дефицит и бременност. При остро заболяване имунизацията трябва да се отложи до пълното възстановяване на пациента.

„В момента фирмата-производител подготвя нови проучвания, които ще оценяват безопасността на ваксината. Вече приключиха клиничните изпитвания за оценка на безопасността и имуногеността при едновременното приложение на противохерпесната и противогрипните ваксини”, коментират изследователите.

„Същевременно Центърът за контрол и превенция на заболяванията разработва нови проучвания за мониториране на безопасността чрез системата VAERS**”, пишат авторите. (КД)

* Advisory Committee on Immunization Practices http://www.cdc.gov/vaccines/recs/ACIP/default.htm

** VAERS – Vaccine Adverse Events Reporting System

Използвани източници:

1. Harpaz R., Ortega-Sanchez I., Seward J. Prevention of herpes zoster: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2008; 57: 1–30 http://www.cdc.gov/mmwr/

2. Oxman M., Levin M., Johnson J. et al. for the Shingles Prevention Study Group. A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia in older adults. NEJM 2005; 352: 2271-2284 http://content.nejm.org