Нов тест01/06/2008

Нов тест за бързо идентифициране на грипния вирус, приложим в амбулаторни условия, намалява честотата на нерационалното антибиотично лечение при деца, показаха резултатите от проучване на д-р K. A. Deichmann и сътр. от University of Freiburg, Германия, представени през май на годишната среща на Европейското дружество по детски инфекциозни болести (ESPID*) в Грац, Австрия (1).

Диагнозата на сезонния грип е предимно клинична, но поради припокриване на част от симптоматиката с тази на бактериалните инфекции, често в лечението погрешно се включват антибиотици.

За да оценят ефективността на новия тест, авторите са анализирали данните от над 700 педиатрични практики в Германия в периода януари- април 2007. Необходимата информация относно диагностичните методи, клиниката и проведеното лечение е била събрана с помощта на въпросници.

Според резултатите, най-често наблюдаваните симптоми при децата с респираторни инфекции са били фебрилитет, адинамия и кашлица (83%), следвани от хрема (73%). Над 9000 деца от общо 16907 са били диагностицирани с грип, което прави грипната инфекция най-често поставяната диагноза (57% от случаите).

Oseltamivir е бил предписан при 24% от децата въз основа само на клиничната картина и при 60% от болните, при които е бил използван и новият тест. От друга страна, антибиотици са били назначени при едва 3.5% от пациентите, при които диагнозата е била потвърдена с теста, съпоставени със 17% при тези, при които тестът не е бил приложен.

„Използването на теста за потвърждаване на грипната инфекция не само осигурява рационалното приложение на антивирусните и антибактериалните медикаменти, но дава възможност да се избегне и проблемът с антибиотичната резистентност”, коментират изследователите в заключение. (КД)

* European Society for Paediatric Infectious Diseases – ЕSPID http://www.kenes.com/espid

Използван източник:

1. Deichmann K., Skopnik H., Burckhardt I., Hribar I., Jennings L. Impact of rapid influenza testing on the clinical management of influenza in German pediatric centers: Results from a prospective survey. 26th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases. Graz, Austria, May 13-17, 2008 http://www.kenes.com/espid2008/