Нов метод за ранно диагностициране на овариален карцином01/06/2008

Нов метод за ранно диагностициране на овариален карцином, откриха учени от Yale School of Medicine. Кръвният тест е с висока чувствителност (95.3%) и специфичност (99.4%), според резултати от проучване, публикувани в списание Clinical Cancer Research (1).

Злокачествените тумори на яйчниците са водеща причина за смърт сред гинекологичните заболявания, като епителният овариален карцином е свързан с три пъти по-висока смъртност от рака на гърдата. Тъй като в повечето случаи заболяването се диагностицира в напреднали стадии, то често се нарича „тихият убиец”.

Във фаза II клиничното проучване са включени 518 пациентки – 156 с овариален карцином и 362 здрави контроли. Авторите са използвали шест биомаркери (лептин, пролактин, остеопонтин, инсулино-подобен растежен фактор II, инхибитор на макрофагите и CA-125), което е увеличило специфичността от 95 на 99.4%. Крайните резултати показват, че комбинираният тест е диагностицирал правилно 221 от 224 проби (точност 98.7%).

В момента масово се прилагат тестове, които диагностицират 15-20% от нововъзникналите злокачествени тумори. За овариалния карцином като биомаркери се използват белтъчни молекули в туморите, които са неприложими при много ранните стадии на заболяването. Авторите планират да проведат фаза III клинично изследване, което ще включва 2000 пациенти. (ИТ)

Използван източник:

1. Visintin I., Feng Z., Longton G. et al. Diagnostic markers for early detection of ovarian cancer. Clinical Cancer Research 2008; 14 (4): 1065-1072 http://clincancerres.aacrjournals.org