Mycamine01/06/2008

Mycamine (на Astellas Pharma) бе одобрен през май от EMEA за лечение на животозастрашаващи инфекции с Candida – инвазивна кандидиаза, езофагеална кандидиаза и профилактика на инфекции при пациенти, подложени на алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Ефективността и безопасността на медикамента са доказани в клинична програма от 16 изследвания, които включват повече от 3500 болни, между които 300 деца. Mycamine първоначално бе регистриран в Япония (2002), а в последствие и в САЩ (2005), където досега е приложен на повече от 350 000 пациенти. Медикаментът може да се прилага във всички възрастови групи, включително и през неонаталния период.