Магнитно резонансно изобразяване на рH на туморната тъкан на живо01/06/2008

Техниката за магнитно резонансно изобразяване (MRI), наречена динамична нуклеарна поляризация (DNP), може да се използва за ранна неинвазивна диагностика на патологични процеси, които са свързани с нарушения на pH на тъканите, като ракови образувания, исхемия (миокарден инфаркт и исхемичен инсулт) и възпаление, смятат авторите на експериментално изследване, резултатите от което бяха публикувани в списание Nature (www.nature.com/nature/index.html).

Тъканите – неопластични или исхемични – се отличават с повишена киселинност в сравнение с околните здрави тъкани и поради това методът може да се използва за in vivo визуализиране на отклоненията в интерстициалното pH, смята водещият изследовател Kevin Brindle от University of Cambridge.

Авторите на проучването са приложили инжекционно при миши модели на ракови заболявания хиперполяризиран 13C-белязан бикарбонат (H13C03) и след това са проследили какво количество от него е било трансформирано във въглероден двуокис (13C02).

В туморните тъкани, поради по-ниското им рH, по-голямо количество бикарбонат се е превърнало в СО2 в сравнение с околния интерстициум. Чувствителността на DNP е над 10 000 пъти по-висока от тази на МРИ.

Есперименталната диагностична техника ще навлезе в ранна фаза на клинични проучвания при хора през следващата година.