Лактацията при здрави жени не води до значими колебания на кръвната глюкоза01/06/2008

Нивата на кръвната глюкоза не показват значими флуктуации в отговор на лактацията при здрави жени без анамнеза за гестационен или прегестационен диабет, показaха резултатите от проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Здравите жени с нормогликемичен статус не се нуждаят от допълнителен калориен внос за избягване на хипогликемия по време на лактация.

Лактацията допринася за по-лесната загуба нa натрупаното по време на бременността тегло и редуцира риска за затлъстяване. Тя се свързва с намален риск за развитието на рак на млечната жлеза и яйчниците, както и на диабет тип 2 по-късно през живота на жената.

В проучването са включени здрави и кърмещи едно дете жени на възраст 18-40 години, шест седмици до шест месеца след раждане, без анамнеза за гестационен и прегестационен диабет. Допустимо е било заместването на не повече от едно кърмене дневно.

Участничките са носили в продължение на 48 часа система за постоянно мониториране на глюкозата (CGMS) и са отбелязвали началото на всяко кърмене, хранителния внос, резултатите от измерването на кръвната глюкоза в капилярна кръв (най-малко четири пъти/ден), хипогликемични симптоми, физическо натоварване и сън. След 48 часа са били изследвани кръвната глюкоза на гладно, нивата на инсулина и гликирания хемоглобин.

Анализът на резултатите не е показал значими колебания в глюкозните нива, отчетени на петминутни интервали един час преди и един час след началото на лактацията. (ОИ)

Използван източник:

1. Bentley-Lewis R., Goldfine A., Green D. et al. Lactation after normal pregnancy is not associated with blood glucose fluctuations. Diabetes Care 2007, 30(11): 2792–2793. http://care.diabetesjournals.org