Коремното затлътяване01/06/2008

Коремното затлътяване е рисков фактор за появата на хронично дневно главоболие при жени, като при тези болни се откриват и повишени нива на адипонектин, показаха резултатите от проучване на д-р Lee Peterlin и сътр. от Drexel University College of Medicine, Philadelphia, публикувани през май в Neurology (1). „Затлъстяването е рисков фактор за „хронифициране” на главоболието”, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.