Контрацепцията с Yasmin предлага значими ползи01/06/2008

Приемът на комбинирания орален контрацептив Yasmin (Bayer-Schering Pharma), съдържащ 30 mcg ethinylestradiol и 3 mg drospirenone (ЕЕ 30 mcg/drsp 3 mg), води до подобряване на общото качество на живот и на половата функция в сравнение с приложенето на други комбинирани орални контрацептиви (KOK), показаха резултатите от проучване, публикувани в The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care (1).

Изследването е проведено при 61 жени, на възраст от 20 до 45 години (използвали преди това други КОК за период от най-малко три месеца), които са преминали на Yasmin (YG), и контролна група от 65 жени (CG), на същата възраст и със сходни други характеристики, които са взимали успоредно други видове КОК.

За оценка на качеството на живот и сексуалната функция са използвани следните показатели: полска версия на Short Form-36 Health Survey (SF-36), Female Sexual Function Index (FSFI) и Mell-Krat Scale (SFK-K). Жените са попълнили съответните въпросници в края на четвъртата седмица.

При участничките в групата на Yasmin (YG) са били изчислени статистически значимо по-високи индекси за оценка на качеството на живот (QoL) в сравнение с контролната група (CG), като е отчетено подобрение на общото здравно състояние, настроението (p<0.02) и умственото здраве (p<0.01).

Приемът на ЕЕ 30 mcg/drsp 3 mg е бил свързан и с подобрена сексуална функция, особено по отношение на сексуалното влечение (p<0.006). За сексуални нарушения са съобщили 66.2% от жените в контролната група спрямо 48.3% от прилагалите Yasmin (p<0.05).

Yasmin е комбиниран орален контрацептив, съдържащ ЕЕ 30 mcg/drsp 3 mg.

Неговата прогестинова компонента – drospirenone, за разлика от другите синтетични прогестагени, е дериват на 17alpha-spironolactonе (аналог на 17alpha-spironolactone), поради което притежава висока анти-минералкортикоидна активност.

Благодарение на drospirenone, Yasmin повишава дневната натриуреза и индекса на Na+/K+ екскреция, и – посредством блокада на алдостероновия рецептор – намалява активацията на ренин-алдостероновата каскада, вследствие на действието на ethinylestradiol (ЕЕ).

Drospirenone притежава прогестагенна (висок афинитет към прогестероновия рецептор), анти-андрогенна и анти-минералкортикоидна активност.

Поради своята анти-андрогенна и специфична анти-минералкортикоидна активност, този синтетичен прогестин води до намаляване на соматичните и психичните симптоми на пременструалното дисфорично разстройство (ПMДР), както може да постигне и подобряване на акнето и хирзутизма.

Yasmin притежава висока контрацептивна ефикасност, осигурява добър контрол на месечните цикли, има добра поносимост, премахва менструалния дискомфорт, намалява усилената секреция на мастните жлези, водеща до мазна кожа, себорея и акне.

Съдържащите drospirenone КОК, поради своята анти-минералкортикоидна активност, водят до намаляване на честотата и тежестта на пременструалните симптоми, свързани със задръжката на течности.

Намаляването на пременструалните симптоми води при жените в репродуктивна възраст до подобряване на общото здравно състояние, настроението и съответно – на качеството им на живот.

Приемът на комбинирани орални контрацептиви (КОК) може да окаже влияние върху половия живот на жените като понижи тяхната сексуална активност, честотата и интензитета на постигания оргазъм, да намали сексуалното влечение и лубрикацията.

Нискодозираните КОК (съдържащи 15 mcg EE), за разлика от Yasmin (съдържащ 30 mcg ЕЕ), могат да повлияят неблагоприятно женското сексуално поведение.

Резултати

Индексите за качество на живот при използвалите ЕЕ 30 mcg/drsp 3 mg жени са били по-високи във всички оценени области – общо здравно състояние, промяна в здравето, физическа, умствена и социална функция, телесна болка, жизненост и умствено здраве.

Значимо повече жени в YG, взимали ЕЕ 30 mcg/drsp 3 mg за най-малко три месеца, са оценили настоящото си здравно състояние и настроение като подобрени в сравнение с предхождащите 12 месеца в сравнение с участничките в CG (58.6+/-21.8 спрямо съответно 50.8+/-14.1, ANCOVA: p<0.04; Mann-Whitney U test: p<0.02).

Обратно, значимо по-голям брой жени в контролната група са съобщили за психичен дискомфорт отколкото в групата на Yasmin (69.7+/-17.1 спрямо 63.5+/-15.3, p<0.01).

При участничките в YG е била регистрирана и по-добра сексуална функция – значимо по-висок FSFI скор, оценен в шест области – сексуално желание, либидо, лубрикация, оргазъм, сексуално задоволство и диспареуния (29.1+/-7.1 точки спрямо съответно 27.4+/-6.1, р<0.03).

В групата на ЕЕ 30 mcg/drsp 3 mg е била установена особено изразена разлика по отношение на подобрената степен на сексуално влечение в сравнение с CG (4.71+/-1.34 точки спрямо 4.18+/-1.33, р<0.006).

Възрастта и продължителността на приложението на КОК не са били свързани с влияние върху промените в сексуалното качество на живот.

Приемът на Yasmin е бил асоцииран с подобрена сексуална функция в сравнение с контролите и при оценка на SFK-K (53.4+/-14.2 спрямо 49.7+/-11.9, p<0.05).

Вероятно обяснение за наблюдаваното благоприятно влияние върху сексуалната функция на жените, прилагащи Yasmin в сравнение с други видове КОК, може да бъде от една страна анти-андрогенната активност на drospirenone, а от друга – поддържането на по-добра лубрикация (намалени оплаквания от диспареуния) поради прилагането на EE 30 mcg.

Тази комбинация бе свързана с положителен ефект върху сексуалното влечение, сексуалното задоволство и честотата на оргазъм в проведено по-рано проучване при 80 здрави жени на възраст от 19 до 31 години (оценката е направена преди началото и след три, шест и девет цикъла на орална контрацепция с Yasmin). (ДЯ)

Заключение

КОК, съдържащи 30 mcg ЕЕ и drospirenone (така, както Yasmin на Bayer-Schering Pharma), повишават качеството на живот на жените в репродуктивна възраст, използващи орална контрацепция, посредством подобряване на общото им здравно състояние, настроението и психичното здраве. Yasmin има и благоприятно отражение върху половата функция, особено върху сексуалното влечение.

Използан източник:

1. Skrzypulec V., Drosdzol A. Evaluation of the quality of the life and sexual functioning of women using a 30-ucg ethinylestradiol and 3-mg drospirenone combined oral contraceptive. The European Journal of Contraception and Reproductive Health 2007, 13(1): 49-57