Комбинираната терапия01/06/2008

Комбинираната терапия с azelastine назален спрей и fluticasone назален спрей е по-ефективна за намаляване на симптомите при сезонен алергичен ринит в сравнение с лечението с всяко средство поотделно, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Annals of Allergy & Asthma Immunology (1).

Независимо че интраназалните кортикостероиди имат доказано по-добър ефект в лечението на алергичния ринит (AP) от пероралните антихистамини, двeте средства с различен механизъм на действие имат синергично действие и са по-ефективни заедно отколкото приложени като монотерапия.

В двуседмичното, мултицентрово, двойно-сляпо проучване участвали са 151 пациенти с умерен и тежък АР. След петдневен плацебо период, участниците са били рандомизирани да получават azelastine спрей два пъти дневно по две впръсквания във всяка ноздра; fluticasone спрей един път дневно по две впръсквания във всяка ноздра и azelastine спрей плюс fluticasone спрей в същите дозировки дневно.

Крайна цел на проучването е била намаляване на симптомите при пациентите със сезонен алергичен ринит като кихане, сърбеж, хрема и назална конгестия, оценени по общия сбор на симптомите (total nasal symptom score -TNSS).

Резултатите от проучването показват сигнификантно подобряване на TNSS (р<0.001) във всички групи за периода на лечение от две седмици. Облекчаване на симптомите е наблюдавано при 27.1% от пациентите на монотерапия с fluticasone назален спрей, при 24.8% на лечение с azelastine назален спрей и при 37.9% на комбинирана терапия (р<0.05 срещу всяка монотерапия).

Добра поносимост на различните схеми на лечение е наблюдавана при всички пациенти, като комплаянсът е достигнал 98% във всяка група. Значими странични реакции от провежданата терапия не са наблюдавани, освен малко по-високата честота по отношение на горчивия вкус и главоболието в групата на комбинираната терапия.

“Azelastine назален спрей и fluticasone назален спрей в комбинация осигуряват значим терапевтичен отговор при пациентите със сезонен алергичен ринит в сравнение с тяхното самостоятелно приложение. Предимствата на комбинираната назална терапия са различните механизми на действие на двата медикамента както и директното им действие върху таргетните тъкани,” коментират авторите. (КП)

Използван източник:

1. Ratner P., Hampel F., Van Bavel J. et al. Combination therapy with azelastine hydrochloride nasal spray and fluticasone propionate nasal spray in the treatment of patients with seasonal allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008;100:74-81 http://www.annallergy.org