Клиничен случай: AL амилоидоза на черния дроб01/06/2008

Амилоидозата ангажира често черния дроб и трябва да се подозира при пациенти с отклонение в чернодробните показатели и хепатомегалия, при които няма убедителни данни за хронично чернодробно заболяване, показва клиничен случай, представен в Postgraduate Medical Journal (1). Амилоидозата представлява спектър от заболявания, които се характеризират с отлагане на фибрили и формиране на матриксни протеини, резистентни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.