Humira01/06/2008

Humira (adalimumab) получи в края на 2007 одобрение от Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина* за приложение в Европа при умерени и тежки форми на плакатен псориазис.

Положителното становище е резултат на две успешно приключили рандомизирани, контролирани, многоцентрови клинични проучвания: REVEAL и CHAMPION. И в двете изследвания признаците и симптомите на псориазис са оценени чрез Psoriasis Area and Severity Index (PASI).

CHAMPION е първото клинично проучване, което директно сравнява ефектите от лечението с adalimumab и methotrexate (стандартна системна терапия за заболяването).

Най-често докладваните нежелани странични действия при лечението на псориазис с Humira са: назофарингит, инфекции на горните дихателни пътища и главоболие.

Humira е единственото напълно човешко моноклонално антитяло, одобрено за лечение на ревматоиден артрит (РА), псориатричен артрит (ПА), анкилозиращ спондилит (АС) и болест на Crohn в Европа и в САЩ. Медикаментът наподобява антитела, които съществуват нормално в човешкото тяло, и действа чрез блокиране на тумор-некротизиращия фактор алфа (TNF-alpha) – ключов протеин на възпалителния отговор при редица имуно-медиирани процеси. (ИТ)

* CHMP към EMEA (www.emea.europa.eu)