Gabapentin01/06/2008
Gabapentin,* прилаган в дозировка 900 mg дневно, намалява дневните оплаквания от „горещи вълни” в сравнение с плацебо при постменопаузални жени, показаха резултатите от проучване, публикувани през март в списание Menopause (1). В рандомизираното, двойно-сляпо изследване се оценява ефективността и поносимостта към терапията с gabapentin в сравнение с плацебо, при лечението на топлите вълни при жени с естествено настъпила менопауза. В него участват 200 жени на възраст между 45 и 65 години и с вазомоторни оплаквания (поне 14 горещи вълни на седмица). От тях, 197 участнички са рандомизирани да получават капсули gabapentin в дозировка 300 mg или плацебо три пъти дневно, за период от четири седмици. Първична крайна цел е процентната промяна в броя на топлите вълни на четвърта седмица, сравнени с изходните стойности, а вторични крайни цели са намаляване на седмичната честота на вазомоторните оплаквания (оценени с Menopause-Specific Quality-of-Life vasomotor score - MENQOL), подобряване на качеството на живот и наличието на странични ефекти от лечението. Резултатите показват намаляване на горещите вълни с 51% на четвърта седмица от приложението на gabapentin и с 26% при приема на плацебо. Отчетено е и сигнификантно понижение на скора за вазомоторни симптоми с 1.7 (р<0.001). В сравнение с контролите на плацебо, в групата на gabapentin честотата на оплакванията като замаяност и сънливост през първата седмица от лечението е била по-висока, като тези симптоми са намалели през втората седмица от проучването. (КП) * gabapentin (Neurontin на Pfizer) е антиконвулсант, аналог на гама-аминомаслената киселина (GABA). Разрешен за употреба в България (www.bda.bg) Използван източник: 1. Butt D., Lock M., Lewis J. et al. Gabapentin for the treatment of menopausal hot flashes: a randomized controlled trial. Menopause 2008;15:310-318 www.menopausejournal.com