Forsteo01/06/2008

Forsteo (teriparatide) на Eli Lilly бе одобрен от Европейската комисия през април за лечение на остеопороза, свързана с продължителна, системна глюкокортикоидна терапия при мъже и жени с повишен риск за фрактури (1). Teriparatide стимулира образуването на нова костна тъкан чрез увеличение на броя и активността на остеобластите. Първоначално медикаментът е одобрен през 2003 за терапия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.