Блокерите на калциевите канали намаляват риска за болестта на Parkinson01/06/2008

Терапията с блокери на калциевите канали (калциеви антагонисти), но не и с други класове антихипертензивни медикаменти, намалява значимо вероятността за развитие на болестта на Parkinson, показаха резултатите от голямо случай-контрола проучване, публикувани през април в Neurology (1).

“Пациентите, лекуващи се с блокери на калциевите канали, имат по-нисък риск за болестта на Parkinson, но подобна зависимост не се установява за АСЕ инхибиторите, бета блокерите и антагонистите на ангиотензин II рецепторите”, заявява д-р Christoph Meier, водещ изследовател от Basel Pharmacoepidemiology Unit, University Hospital Basel, Швейцария.

Наскоро проведени изпитвания в експериментални животински модели доказват, че АСЕ инхибиторите и блокерите на калциевите канали възпрепятстват загубата на допаминергични клетки и увеличават нивата на допамин в corpus striatum. В допълнение, данните от малко пилотно изследване с участието на седем болни с тежка форма на заболяването показват подобрение в моторната функция след едномесечно лечение с perindopril (2).

В настоящото проучване е използвана информация от националния регистър на общопрактикуващите лекари във Великобритания, включващ здравните досиета на над пет милиона пациенти. За периода 1994-2005 са идентифицирани 3637 случаи с болестта на Parkinson (възраст над 40 години, 40% жени).

За ретроспективния анализ са използвани и същият брой здрави контроли, съответни по пол, възраст, вид и продължителност на антихипертензивната терапия. Изключено е влиянието на фактори като индекс на телесна маса, тютюнопушене, сърдечносъдови, метаболитни, психични заболявания и деменция.

Авторите установяват, че единствено продължителното лечение с блокери на калциевите канали (над 30 поредни рецепти) води до значимо понижаване на риска за развитие на болестта на Parkinson. Ефектът е бил по-силно изразен при жените, но не и в случаите с по-малко от 30 изпълнени рецепти.

Установената връзка е била най-значима във възрастовата група над 80 години. Tози факт представлява интерес, особено, когато се вземат под внимание данните от последните изследвания, според които допаминергичните неврони при възрастни използват основно L-тип Cav1.3 калциеви канали (при млади индивиди невроните използват други механизми).

Болестта на Parkinson често се съпътства от недостатъчност на автономната нервна система и хипотония, поради което пациентите с това заболяване по-рядко приемат антихипертензивни медикаменти. Според екипа, тази особеност би могла да доведе до компрометиране на получените резултати.

В настоящото проучване артериалната хипертония е била по-честа при контролите, поради което те са получавали по-често и антихипертензивна терапия, включително с блокери на калциевите канали.

„Проведохме допълнителни анализи при участниците без хипертония, получавали блокери на калциевите канали поради други показания, които показаха, че рискът за заболяването е 0.60 (95% CI, 0.42 – 0.86)”, допълват изследователите.

Според тях са необходими допълнителни проучвания, които да установят точните механизми, чрез които този клас медикаменти упражняват протективния си ефект. (КД)

Използвани източници:

1. Becker C., Jick S. and Meier C. Use of antihypertensives and the risk of Parkinson disease. Neurology 2008; 70: 1438-1444 http://www.neurology.org

2. Reardon K., Mendelsohn F., Chai S. et al. The angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor, perindopril, modifies the clinical features of Parkinson’s disease. Aust N Z J Med 2000; 30: 48-53 http://www.racp.edu.au/anzjm/fe00oa7.htm