Аmlodipine и perindopril намалявят риска за диабет тип 2 при пациентите с хипертония01/06/2008

Терапията с amlodipine +/-perindopril намалява значимо риска за новопоява на диабет тип 2 при пациенти с артериална хипертония (АХ) в сравнение с режима atenolol +/-тиазиден диуретик (съотношение на вероятностите 0.66), показа нов анализ на данните от проучването Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA), публикуван през май в списание Diabetes Care (1). Най-важните предиктори […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.