Alefacept е ефективен при псориатични плаки на скалпа01/06/2008

Alefacept (Amevive)* е ефективно и безопасно средство за лечение на плакатния псориазис на скалпа при възрастни, показаха резултатите от проучване, публикувани през април в списание Journal of the American Academy of Dermatology (1).

В изследването са участвали 30 пациенти с псориатични плаки, покриващи над 30% от повърхността на скалпа. Те са били рандомизирани да получават alefacept в дозировка 15 mg седмично, приложен интрамускулно, за период от 16 седмици (първи курс), последван от 12 седмичен период без лечение. Болните, без ефект от терапията, са преминали втори курс на лечение, продължил 12 седмици.

Резултатите показват, че пет от пациентите (16.7%) са постигнали подобряване на симптомите на шестата седмица от започването на първия курс на лечение. Трима участника са постигнали пълна ремисия на заболяването, а други осем (26.7%) са имали терапевтичен успех шест седмици след започването на втория курс на терапия.

Анализът на данните показва, че от всички участници, 16 пациенти (след един или два курса на лечение) са постигнали 75% редукция в техния PASI на скалпа, а при 14 – е отчетено силно изразено подобрение на заболяването (след един или два курса на лечение).

Само при един пациент са докладвани странични ефекти (гадене и общо неразположение), които са се появили в началото на терапията с alefacept.

Псориазисът е имунно-медиирана еритемо-папуло-сквамозна дерматоза с хронично-рецидивиращ ход, определящ значителна заболеваемост и влошаване на качеството на живот, съизмерими с тези при раковите, артритните и сърдечносъдовите заболявания. Засяга около 3% от общата популация.

С умерени до тежки форми на заболяването са около 20-30% от болните. При тях често се налага приложението на системна терапия, свързана с много нежелани лекарствени реакции, дългосрочна токсичност, икономически загуби и често – с развитие на резистентност към лечението.

При повечето пациенти с умерен до тежък псориазис се постига задоволителен контрол на заболяването (сигнификантно намаляване или пълно обратно развитие на обрива) с обичайните системни медикаменти за лечение. Въпреки това, дългосрочното контролиране на състоянието изисква продължителна терапия, която в една или друга степен е свързана с риск за развитие на токсичност и с нежелани лекарствени реакции.

Биологичните модулатори на имунния отговор са медикаменти, блокиращи на молекулярно ниво специфични етапи в патогенезата на заболяването. За лечението на псориазис се прилагат два основни вида биологични средства:

– модулатори, насочени срещу тумор-некротизиращия фактор алфа (TNF-alfa) – etanercept, infliximab, adalimumab (ефективни и при псориатричен артрит)

– модулатори, насочени срещу Т-лимфоцитите или антиген-представящите клетки – efalizumab, alefacept

На терапия с биологични модулатори подлежат пациенти с тежка форма на псориазис, чието качество на живот е силно увредено и които покриват поне един от следните критерии:

– невъзможност да се приложи някой от стандартните системни медикаменти, поради по-висок риск за развитие на токсичност или противопоказания

– непоносимост към стандартните системни медикаменти

– резистентност към стандартните системни медикаменти

– заболяване, което може да бъде контролирано само в болнични условия

– наличие на друго заболяване, което изключва системната употреба на лекарства като cyclosporine или methotrexate

– тежка, нестабилна, животозастрашаваща форма на псориазис (еритродермия, пустулозен псориазис)

– освен кожните лезии има псориатричен артрит, покриващ критериите за лечение с анти-TNF-медикаменти (КП)

* Amevive на Biogen http://www.biogenidec.com

Използван източник:

1. Krell J., Nelson C., Spencer L. et al. An open-label study evaluating the efficacy and tolerability of alefacept for the treatment of scalp psoriasis. J Am Acad Dermatol 2008;58:609-616 http://www.eblue.org