Адювантна химиотерапия при карцином на стомаха01/06/2008

Новият комбиниран химиотерапевтик S-1 удължава преживяемостта при пациенти с проведена резекция на локално напреднали стомашни карциноми, показаха резултатите от проучване в Япония, публикувани в New England Journal of Medicine (1). S-1 (TS-1, Taiho Pharmaceutical, http://www.taiho.co.jp/english, перорален fluoropyrimidine) е комбинация от tegafur (пролекарство, което се конвертира от клетките във fluorouracil), gimeracil (инхибитор на дихидропиримидин дехидрогеназата, която […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.