ABT-87401/06/2008

ABT-874, човешко анти-IL-12 моноклонално антитяло, показа добра ефективност и поносимост при лечението на пациенти с умерен до тежък по степен хроничен, плакатен псориазис, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of Dermatology (1). В двойно-сляпото, плацебо-контролирано проучване, продължило 12 седмици, са взели участие 180 пациенти разделени в шест групи, рандомизирани да получават ABT-874 в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.