$712 милиарда е фармацевтичния пазар на предписваните медикаменти01/06/2008

$712 милиарда (+6.4% спрямо 2006) е световният фармацевтичен пазар на медикаменти, предписвани с рецепта за 2007, показаха данни на консултантската компания IMS Health публикувани през април (1).

САЩ продължава да е най-големият лекарствен пазар с $286.5 милиарда. През миналата година нарастването на продажбите на медикаменти, предписвани с рецепта е 3.8% – най-ниско ниво след 1961. Като цяло, Северна Америка представлява 45.9% от глобалния фармацевтичен пазар.

Петте основни европейски пазара – Франция, Германия, Великобритания, Италия и Испания, са отбелязали увеличение с 4.8% (до $140 милиарда), докато останалата част от континента е постигнала още по-значимо нарастване – с 10.9% (до $81.6 милиарда), с основни двигатели на растежа Русия (+20.2%) и Турция (+17.2%).

Увеличението на японския пазар е скромно (+3.8%), като в същото време Азия (без Япония), Австралия и Нова Зеландия отбелязват рекордни +13.3%. Страните с най-бързо нарастващи продажби на предписвани лекарства са Китай (+25.7%), Индия (+13%) и Южна Корея (+10.7%). За Латинска Америка, увеличението е 11.6% (до $43.4 милиарда). (ИТ)

Използван източник:

1. IMS Health Reports Global Prescription Sales Grew 6.4 Percent in 2007, to $712 Billion http://www.imshealth.com