Връзка между гастроезофагеална рефлуксна болест и бронхиална астма01/05/2008

Значима връзка между гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) и бронхиална астма (БА) показа систематичен обзор, публикуван в списание Gut (1). ГЕРБ води до екстра-езофагеални симптоми и усложнения, засягащи предимно респираторния тракт (2). БА се обяснява с два механизма на рефлукс на солна киселина от стомаха. Първият (рефлуксна теория) е чрез увреждане на бронхиалното дърво след директен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.