Връзка между гастроезофагеална рефлуксна болест и бронхиална астма01/05/2008
Значима връзка между гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) и бронхиална астма (БА) показа систематичен обзор, публикуван в списание Gut (1). ГЕРБ води до екстра-езофагеални симптоми и усложнения, засягащи предимно респираторния тракт (2). БА се обяснява с два механизма на рефлукс на солна киселина от стомаха. Първият (рефлуксна теория) е чрез увреждане на бронхиалното дърво след директен контакт, а вторият (рефлексна теория) е следствие от бронхиална констрикция, резултат от стимулирането на окончанията на n.vagus в хранопоровода. Освен това кашлицата и увеличаването на респираторните усилия могат да екзацербират рефлукса, създавайки градиент на налягане в областта на долния езофагеален сфинктер. Това се среща особено често при пациенти с хиатална херния, тъй като функцията на сфинктера се компрометира при повишаване на интраабдоминалното налягане. Въпреки големия брой проучвания, изследващи клиничната и епидемиологичната връзка между двете заболявания, няма категорични данни за честотата на ГЕРБ при хора с астма – цифрите варират от 30 до 90%. Авторите анализират публикуваните данни от 28 проучвания на честотата на ГЕРБ при пациенти с астма или на астма при пациенти с ГЕРБ. Честотата на ГЕРБ в групата с БА е 59.2% спрямо 38.1% при контролите. При пациентите с БА, честотата на абнормно езофагеално pH, езофагит и хиатална херния е съответно 50.9%, 37.3% и 51.2%. Средната честота на БА при болни с ГЕРБ е 4.6% спрямо 3.9% при контролите. Някои проучвания показват значима асоциация между бронхиална астма и последващо диагностициране на ГЕРБ. Анализът показва категорична зависимост между двете заболявания – 5.5 пъти по-голяма честота на симптоми на ГЕРБ при хора с астма и 2.5 пъти по-голяма честота на симптоми на астма при хора с ГЕРБ. (ОИ) Използвани източници: 1.Havemann B., Henderson C., El-Serag H. The association between gastro-oesophageal reflux disease and asthma: a systematic review. Gut 2007; 56: 1654-1664 http://gut.bmj.com/cgi/content/full/56/12/1654 2. Shaheen N., Ransohoff D. Gastroesophageal reflux, Barrett esophagus, and esophageal cancer: scientific review. JAMA 2002; 287: 1972–81 www.jama.com