Централното затлъстяване – самостоятелен рисков фактор за деменция01/05/2008
Хората на средна възраст с централно разпределение на адипозната тъкан развиват по-често деменция през следващите три десетилетия от живота си, дори когато нямат общо телесно затлъстяване, показаха резултатите от голямо популационно-базирано проучване, публикувани през март в списание Neurology (1). Лонгитудиналният анализ при 6583 души от северна Калифорния е посочил, че случаите с абнормно натрупване на абдоминална мастна тъкан на възраст около 40 години имат почти трикратно повишен риск за деменция за период от 36 години след това, независимо от наличието на диабет, инсулт, артериална хипертония, хиперлипидемия и хронична сърдечна патология. Според авторите, степента на висцерално затлъстяване (оценено чрез измерване на сагиталния абдоминален диаметър – SAD>25 cm) посочва много по-точно риска за деменция, болест на Alzheimer и невродегенеративни изменения отколкото периферното затлъстяване (оценено чрез измерване на обиколката на ханша) и индекса на телесната маса (BMI). Резултатите показват, че хората с общо телесно затлъстяване (BMI>30 kg/m2) и абдоминална адипозност (SAD>25 cm) имат 3.6 пъти по-висок риск да развият деменция в сравнение с връстниците си с нормални антропометрични показатели (BMI 18.5-24.9 kg/m2, SAD<25 cm). Дори хората с нормален BMI (18.5-24.9 kg/m2), но с висок SAD имат 1.89 пъти повишена вероятност за деменция. От цялата група участници, дементни прояви са били диагностицирани при 15.9% в хода на проучването. Опасността се е увеличавала правопропорционално с нарастването на SAD - при попадащите във втората квинтила от стойности (1/5 или 20% от дадено количество) - с 20%, в третата квинтила – с 49% и в четвъртата квинтила – с 67%. Хората със SAD в петата квинтила (най-високи стойности) са имали 2.72 пъти по-висок риск за деменция в сравнение със случаите в първата квинтила (най-ниски стойности). Според резултатите от предишно проучване, повишеният BMI е предиктор за развитието на деменция – 75% по-висок риск при случаите с най-високи стойности. Абдоминалната адипозна тъкан и е много висока метаболитна активност – секретира хормони и инфламаторни продукти, които играят роля за развитието на инсулинова резистентност, нарушен глюкозен толеранс/диабет тип 2 и атеросклеротично сърдечносъдово заболяване, но механизмът на действие на тези субстанции в централната нервна система все още остава ненапълно изяснен. Има известни доказателства, че лептин и интерлевкин-6 имат участие в когнитивната функция. Лептин преминава през кръвно-мозъчната бариера посочиха данни от изследвания с опитни животни. Вероятно той играе роля в невродегенеративните процеси, включително и в отлагането на бета-амилоид. Клиницистите трябва да гледат на пациентите с абдоминално затлъстяване (голяма обиколка на талията) като на потенциално застрашени от деменция и да им препоръчват диета и повишена аеробна активност като профилактична мярка. (ДЯ) Използван източник: 1.Whitmer R., Gustafson D, Barrett-Connor E. et al.Central obesity and increased risk of dementia more than three decades later. Neurology 2008 doi:10.1212/01.wnl.0000306313.89165.efwww.neurology.org MD, Брой 3, Май 2008