Сублингвалната имунотерапия е ефективна при различни видове алергии01/05/2008
Сублингвалната имунотерапия (sublingual immunotherapy – SLIT) e ефективен и безопасен метод за десенсибилизация при потенциално фатални алергични реакции, наблюдавани след ужилване от пчели и консумация на фъстъци при чувствителни индивиди, показаха резултатите от две проучвания, представени през март на годишната среща на Американската академия по алергии, астма и имунология (1, 2). „Алерген-специфичната имунотерапия, приложена сублингвално, е доказала ефикасността си при заболявания като астма, атопичен дерматит и някои други алергични реакции,” коментира д-р Giovanni Passalacqua от Allergy and Respiratory Diseases Clinic, University of Genoa, Италия. „Нашето изследване е първото, което доказва, че този вид лечение повлиява благоприятно пациентите, които развиват алергични реакции към отровата на инсектите Hymenoptera”. В изпитването са участвали 30 болни с анамнеза за свръхчувствителност и развитие на локални реакции при ужилване от пчела. След първоначалната фаза, продължила шест седмици, участниците са получавали капки, съдържащи 525 mcg отрова три пъти седмично за шест месеца или плацебо. Капките са поставяни под езика (1). При последващата провокация с отровата на Hymenoptera е установено, че локалните алергични реакции са били значително по-слабо изразени при участниците от терапевтичната група. Средният диаметър на локалната реакция е бил редуциран от 20.5 до 8.5 см (р=0.014) при пациентите на сублингвална имунотерапия, като при почти 60% от тях намалението е било с повече от 50% в сравнение с периода преди лечение. При контролите, не е била установена промяна в тежестта на реакцията преди и след лечение. При един болен е наблюдавана генерализирана уртикариална реакция във фазата на провокация. „Следващата ни стъпка ще бъде провеждането на проучване, в което сублингвалната имунотерапия ще бъде тествана при пациенти със системни реакции към отровата на Hymenoptera. На настоящия етап те бяха изключени от съображения за безопасност,” заявява д-р Passalacqua. В клиничното изпитване на д-р Scott Nash и сътр. от Duke University Medical Center в Durham, North Carolinа, обхванало 20 деца на възраст между една и 16 години с доказана алергия към протеина на фъстъците, оралната десенсибилизация е била свързана със значителна ефективност и безопасност (2). Пациентите са приемали всекидневно, смесено с храната, фъстъчено брашно, в количество, което е било увеличавано на всеки две седмици, до постигане на поддържащата доза, приемана за период от четири месеца. В последващата фаза на провокация, децата са приели еднократно 7.8 грама фъстъчен протеин. Само един пациент е развил тежка системна реакция с появата на бронхообструкция и стридор, 90 минути след провокацията. При пет деца са наблюдавани леки алергични реакции, най-често с проява на уртикария. През определени интервали са били измервани нивата на специфичните IgE и IgG антитела. Установено е, че по-високите дози на алергена, са били свързани с по-голямо намаление в титъра на IgE. Сублингвалната имунотерапия повлиява успешно симптомите на алергичен риноконюнктивит при пациенти с поленова алергия, показаха резултатите от фаза IIb рандомизирано, плацебо-контролирано проучване на д-р Robert Esch и сътр. от Greer Laboratories, представени също на годишната среща (3). Това е първото клинично изпитване на територията на САЩ, което изследва този специфичен тип и начин на въвеждане на терапията при болни с поленова свръхчувствителност. То обхваща 115 пациенти, разделени на случаен принцип в две групи – терапевтична и контроли. Пациентите са получавали SLIT или плацебо за средно 25 седмици – 8-10 седмици преди и по време на целия поленов сезон. Активното лечение, в сравнение с плацебо, е било свързано със значително намаляване на честотата и тежестта на клиничната симптоматика, както и с редуциране на използваните облекчаващи противоалергични медикаменти. Клиничните ефкти са били съпътствани от съответните промени в IgG и IgA специфичните антитела. Регистрирани са незначителни, предимно локални, странични реакции. Ефективността на SLIT е сходна с тази на подкожната алерген-специфична терапия, но притежава безспорни предимства – избягват се убожданията и свързаните с тях болка и дискомфорт, може да се прилага в домашни условия и не на последно място е финансово изгодна. В момента започва набирането на пациенти за фаза III. Изследователите планират да включат около 458 болни, които ще бъдат проследени за среден период от седем месеца. (КД) Използвани източници: 1. American Academy of Allergy, Asthma and Immunology 2008 Annual Meeting: Abstract LB11. Presented March 18, 2008 www.aaaai.org 2. American Academy of Allergy, Asthma and Immunology 2008 Annual Meeting: Poster 529 3. Greer reports favorable results of phase IIb clinical trial of short ragweed sublingual-oral immunotherapy. Media Release www.greerlabs.com