Сублингвалната имунотерапия01/05/2008
Сублингвалната имунотерапия (sublingual immunotherapy – SLIT) намалява тежестта на клиничната симптоматика, както и честотата на прилагане на облекчаващи медикаменти при деца с алергична астма, показаха резултатите от мета-анализ на д-р Giorgio Canonica и сътр. от University of Genoa в Италия, публикувани през март в списание Chest (1). Алерген-специфичната имунотерапия (хипосенсибилизация)* повишава толеранса на болните към естествената експоцизия на специфичния алерген (полени, кърлежи, плесени или алергени от животински произход), редуцира необходимостта от медикаменти и предотвратява прогресирането на алергичното заболяване (ринит, конюнктивит, риноконюнктивит, астма). Може да се прилага подкожно или сублингвално. Има по-голям ефект при деца, в сравнение с възрастни. При този вид лечение се модулират основни имунологични механизми, което води до инхибиране на хипереозинофилията, потискане на късната фаза на имунния отговор и преминаване от Тh2 към Th1- индукция (2). “Данните от наскоро проведени проучвания доказват ефективността и безопасността на специфичната имунотерапия при пациенти с алергичен ринит, но значимостта й все още остава не напълно изяснена при болните с астма,” коментира изследователският екип. Авторите са анализирали 73 клинични изпитвания, като само девет от тях са отговаряли на необходимите изисквания. Общо 441 деца на възраст между три и 18 години са били включени в мета-анализа. От тях, 232 са получавали SLIT, останалите 209 са служили като контроли. SLIT e довела до значимо намаляване на тежестта на клиничната симптоматика (р=0.02) и на използването на облекчаващи медиакменти (р=0.007), в сравнение с контролите. Изследователите подчертават, обаче, че между отделните проучвания е имало значителна хетерогенност. Най-често наблюдаваните нежелани реакции са били локални и от страна на храносмилателната система. Не са били регистрирани тежки системни ефекти. Екипът на д-р Canonica апелира към провеждането на нови клинични изпитвания, които да са съобразени с критериите и препоръките на Световната организация за алергии**, за да се определят оптималната доза и режим на алерген-специфичната имунотерапия при деца. Подобни изпитвания все още не са провеждани при деца под три години, поради което липсва информация за протективния ефект на този вид лечение в тази възрастова група. (КД) *В България се предлага Staloral, сублингвален спрей на френската фирма Stallergenes www.ewopharma.bg/index.php?page=item&type=7 ** World Allergy Organization (WAO) www.worldallergy.org Използвани източници: 1. Penagos M., Passalacqua G., Complati E. et al. Metaanalysis of the efficacy of sublingual immunotherapy in the treatment of allergic asthma in pediatric patients, 3 to 18 years of age. Chest 2008; 133: 599-609 www.chestjournal.org 2. Jacobson L., Valovitra E. How strong is the evidence that immunotherapy in children prevents the progression of allergy and asthma? Curr Opin Asthma Clin Immunol 2007; 7: 6 www.co-allergy.com