Системна терапия на атопичен дерматит при деца01/05/2008
Cyclosporin е най-безопасният и ефективен медикамент, който може да се използва в системната терапия на атопичния дерматит (АД) при деца, според доклад на Jon Hanifin от Oregon Health & Science University в Portland, САЩ, изнесен на годишната среща на Американското дружество по детска дерматология (1). Системната терапия при АД е показана в случаите на чести рецидиви, тежки форми на заболяването и неповлияване от локалното лечение. Тя включва кратки курсове със системни стероиди, имуносупресори, биологични средства, антибиотици за намаляване на бактериалната колонизация, антихистамини и левкотриенови инхибитори. Според д-р Hanifin, системните стероиди трябва да се избягват, тъй като те представляват временно решение за това хронично заболяване. Пациентите с АД, лекувани със системни стероиди, правят чести рецидиви при опит за намаляване на дозите или след преустановяване на терапията. Този вид лечение не трябва да се прилага в ранна детска възраст. Алтернатива при тежките форми е 0.1% triamcinolone крем, използван два пъти дневно след баня за период от три до седем дни. За поддържане на ефекта медикаментът с е прилага два пъти седмично. Cyclosporine е показан при тежки, генерализирани и често рецидивиращи форми на АД. Началната доза от 5 mg/kg дневно се редуцира до 3 mg/kg дневно при поява на ремисия. Ако липсва ефект след двуседмичен курс, дозата може да се повиши до 7 mg/kg дневно и да се провери плазменото ниво на медикамента. След постигане на ремисия, д-р Hanifin препоръчва включване на UVB фототерапия или на локални стероиди за поддържане на постигнатия ефект, като същевременно постепенно се намалява дозата на cyclosporine. Повечето експерти считат, че терапевтичният курс с cyclosporine не трябва да надвишава 6-9 месеца. По време на лечението с имуносупресора е необходимо мониториране на артериалното налягане, кръвната картина, липидния профил, серумното ниво на магнезия и стойностите на уреята и креатинина. Methotrexate може да се прилага при умерените по тежест форми. Препоръчва се да се започне с доза от 2.5 mg четири пъти седмично, която при липса на ефект може да се увеличи до 5.0 mg четири дни седмично. Поддържащата терапия включва UVB два пъти седмично при постепенно редуциране на дозата на methotrexate за период от 3-4 месеца. До момента при пациенти с АД са изпитани няколко биологични средства, като най-обещаващи резултати са наблюдавани с efalizumab. През 2006 година бе описан клиничен случай при момче на осем години с АД и alopecia universalis, при което приложението на efalizumab е довело до трайна ремисия и на двете заболявания (2). В проспективно отворено проучване, шест от общо 10 възрастни болни с изключително тежък АД са се повлияли ефективно след лечение с efalizumab (3). При двама от участниците е наблюдавана тромбоцитопения. Необходимо е провеждането на контролирани клинични изпитвания, които да изяснят ролята на това биологично средство в терапията на АД. Omalizumab е анти-имуноглобулин Е (IgE) антитяло, одобрено за лечение на астма, което обаче не е показало ефективност при АД (4). Д-р Hanifin счита, че една от вероятните причини може да бъде неадекватната доза, която е била използвана. От друга страна, прилагането на високи дози omalizumab би било изключително скъпо. (КД) Използван източник: 1. Hanifin J. Systemic therapy of atopic dermatitis in children. Тhe Society for Pediatric Dermatology Annual Meeting 2007; Chicago, Illinois www.pedsderm.net 2. Weinberg J., Siegfried E. Successful treatment of severe atopic dermatitis in a child and an adult with the T-cell modulator efalizumab. Arch Dermatol 2006; 142: 555-558 http://archderm.ama-assn.org 3. Tagigichi R., Tofte S., Simpson B. et al. Efalizumab for severe atopic dermatitis: a pilot study in adults. J Am Acad Dermatol. 2007; 56: 222-227 http://journals.elsevierhealth.com 4. Krathen RA, Hsu S. Failure of omalizumab for treatment of severe adult atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2005; 53: 338-340