Продължителната и честа употреба01/05/2008
Продължителната и честа употреба на клетъчни (мобилни) телефони най-вероятно увеличава риска за развитие на доброкачествени тумори на паротидната жлеза, показаха резултатите от проучване на Siegal Sadetzki и сътр. от Chaim Sheba Medical Center в Tel Hashomer, Израел, публикувани в American Journal of Epidemiology (1). Независимо от опасенията, че електромагнитните радиочестотни излъчвания, свързани с работата на мобилните телефони, имат изразен карциногенен ефект, незначителен брой изследвания доказват подобна връзка. Повечето от проучванията са ограничени до проследяване на влиянието върху честотата на мозъчните тумори. Настоящото изследване е част от проекта INTERPHONE, целта на който е да установи зависимостта между употребата на клетъчните телефони и заболеваемостта от глиом, менингиом, паротидни тумори и неврином на слуховия нерв. В INTERPHONE участват 14 страни. В периода 2001-2003, екипът на д-р Sadetzki е идентифицирал 460 случая с тумори на паротидната жлеза (402 доброкачествени и 58 със злокачествен ход), като данните им са били съпоставени с тези на 1266 контроли. Редовното ползване на клетъчни телефони (повече от един разговор седмично) за период от поне пет години е било асоциирано с повишен риск за развитие на тумори на паротидната жлеза. Участниците, провеждали най-много разговори, както и тези с най-голяма продължителнот на говерене, са имали най-висок риск за появата на новообразувания от ипсилатералната страна (odds ratio, OR 1.58 и OR 1.49, съответно). Резултатите са били статистически значими по отношение на доброкачествените тумори и в условията на отдалечени от излъчващата клетка райони (където, за да се осъществи връзка, апаратите емитират повече излъчвания). Според авторите, електромагнитните вълни, излъчвани от апаратите са твърде слаби, за да разрушат връзките в молекулата на ДНК, поради което те най-вероятно стимулират нарастването на тумора, а не провокират неговото първично развитие - „ефект, който може да се наблюдава за много по-кратък период от време”. „Честата и продължителна употреба на клетъчни телефони в Израел може да обясни наблюдаваната от нас връзка между доброкачествените паротидни тумори и използването на апаратите, независимо от сравнително краткия латентен период,” коментират изследователите в заключение. (КД) Използван източник: 1. Sadetzki S., Chetrit A., Jarus-Hakak A. et al. Cellular phone use and risk of benign and malignant parotid gland tumors — A nationwide case-control study. Am J Epidemiol 2008; 167: 457-467 http://aje.oxfordjournals.org