Повече от едно на всеки седем деца01/05/2008
Повече от едно на всеки седем деца в САЩ са получавали антиастматичен медикамент, въпреки че не всяко е било с доказана астма, показаха резултатите от двегодишно ретроспективно кохортно проучване на д-р James Korelitz и сътр. от Westat, Rockville, Maryland, публикувани през март в Annals of Allergy, Asthma and Immunology (1). Целта на авторите е била да установи процента на децата, на които са били предписани антиастматични медикаменти в периода януари 2004-декември 2005 година. Анализирани са данни за над четири милиона пациенти на възраст до 17 години. 15% от изследваните деца са получавали антиастматични медикаменти. От общо 218 943 болни, диагностицирани с астма, 188 286 (86%) са приемали посочените лекарствени средства. От тях, само на 59% е бил предписан медикамент с противовъзпалителен ефект в рамките на първите три месеца след поставяне на диагнозата. От децата, при които не е била доказана астма, 398 880 (10%) са получавали антиастматични средства. Те са били предписвани основно при респираторни заболявания, като остър бронхит или бронхиолит. Почти 8% от децата без астма са получавали два или повече антиастматични медикамента. Данните от настоящото проучване заедно с натрупаната информация относно ефективността, оптималните дозировки и безопасността на този клас лекарствени средства, получени от други клинични изпитвания, ще бъдат предоставени на National Institute of Child Health and Human Development Asthma Working Group с цел разработване на нови указания за подобряване на терапевтичното поведение при децата с астма. (КД) Използван източник: 1. Коrelitz J., Zito J., Gavin N. Asthma-related medication use among children in the United States. Ann Allergy Asthma Immunol 2008; 100: 222-229 www.ingentaconnect.com