По-късното захранване01/05/2008
По-късното захранване и въвеждането на хранителни алергени (яйца, млечни продукти) след шестия месец не прeдпазват от развитието на атопичен дерматит (АД) през първите години от живота, показаха резултатите от кохортното проспективно проучване GINI (German Infant Nutritional Intervention Program), публикувани в Journal of Pediatrics (1). В изследването са включени над 5000 кърмачета, родени в периода 1995-1998, разделени в две групи – терапевтична и контроли. С помощта на въпросници авторите са събирали периодично необходимата информация за фамилната обремененост с алергични заболявания, времето за захранване, продължителността на кърменето, наличието на симптоматична екзема (по данни на родителите). Всички деца, при които родителите са съобщили за появата на симптоми на АД, са били прегледани от специалист, за да бъде потвърдена (или отхвърлена) диагнозата на тази дерматоза. Кърмачетата от терапевтичната група са били изцяло кърмени през първите четири месеца. Захранването е започнато след навършване на четири-шест месеца, а въвеждането на алергизиращи храни (например яйца) е било отложено за след първата години. При контролите не е спазван стриктен хранителен режим, не са давани инструкции относно времето за захранване и за въвеждане на евентуалните хранителни алергени. Резултатите показват, че: - децата от терапевтичната група имат по-висока честота на диагностициран от специалист АД и симптоматична екзема (по субективни данни на родителите) в сравнение с контролите (29% спрямо 20% и 29% спрямо 21%, съответно) - много по-малък брой кърмачета от терапевтичната група са били захранени през първите четири месеца, съпоставени с контролите (14% спрямо 34%) - захранването след шестия месец не е било асоциирано с по-нисък риск за появата на АД - въвеждането на яйца след първата година е било свързано с по-нисък риск за развитие на атопична екзема Нито късното захранване, нито отложеното въвеждане на хранителни алергени предпазват от появата на АД през първите четири години след раждането, смятат авторите на проучването. (КД) Използван източник: 1. Filipiak B., Zutavern A., Koletzko S. et al. Solid food introduction in relation to eczema: Results from a four-year prospective birth cohort study. J Pediatr 2007; 151: 352-358 www.jpeds.com