Плацебо в рецептата01/05/2008
Почти половината американски интернисти са изписвали на пациенти плацебо по време на практиката си, посочиха изненадващо резултатите от проучване, публикувани в Journal of General Internal Medicine. Това показва, че медиците са убедени в естествения оздравителен потенциал на организма, смятат авторите. Плацебо често се използва в рандомизирани клинични проучвания за оценка на различни нови лекарства, като много от участниците в контролните групи също постигат известно подобрение, въпреки че не приемат активно вещество. Докато 45% от лекарите в САЩ използват силата на плацебо-ефекта при някои пациенти, то в същото време други 12% са напълно категорични, че не трябва да се дава плацебо на болни хора. Вие към коя от двете групи спадате?