Пациенти с атопия01/05/2008
Пациенти с атопия, които живеят в домове с повишени нива на миши алерген, имат два пъти по-висок риск за поява на хрипове в гърдите или други симптоми на астма в сравнение с тези, чиито къщи са с по-ниски нива на алергена, показаха резултатите от проучване, докладвани през март на годишната среща на Американската академия по алергология, астма и имунология. Според авторите на изследването, повишените нива на мишия алерген корелират положително с честотата на бронхиалната астма, като тази връзка се модифицира от атопичния статус на индивидите. В настоящето проучване д-р Salo и сътр. са изследвали проби на домашна прах, взети от домовете на 2500 души от 75 различни района в САЩ, като в 82% от случаите е бил открит миши алерген. Честотата на астма е била значимо повишена при нива на алергена в домашната прах над 1.6 mcg/gm. В 9% от домовете с подобни нива на миши алерген е имало поне обитател с астма. Повишени нива на алергена са установени в по-старите и евтини къщи както и във високоетажни сгради с много живеещи в тях хора. С най-висока концентрация на алергена са били кухните. (КП) American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 2008 Annual Meeting; March 14-18, Philadelphia, Pennsylvania www.aaaai.org