Някои противоречиви данни за секвенциалната терапия01/05/2008
Резултатите от пилотно проучване, оценило ефективността на секвенциалното въвеждане на PPI + amoxicillin два пъти дневно за седем дни, последвано от PPI + metronidazole за седем дни два пъти дневно и tetracycline за още седем дни установи 50% честота на ерадикация на инфекцията с HP. Неговите автори заключиха, че 14-дневната секвенциална терапия има ниска степен на ефективност в техния регион (3). Секвенциалната терапия е неефективна за ерадикация на HР при деца и млади хора, които са били лекувани неуспешно преди това със стандартен режим (лечението с алтернативната схема е било успешно само при един от пет случая), показват данните от друго проучване (4).