Новини от фармацевтичните компании01/05/2008
- Teva прогнозира удвояване на приходите си до $20 милиарда към 2012. Според главният изпълнителен директор на компанията Shlomo Yanai, глобалният пазар на генерични медикаменти се очаква да нарасне от $75 милиарда на $120 милиарда, основно поради натиска върху здравноосигурителните фондове за намаляване на разходите за лекарства. От компанията предвиждат да увеличат пазарния си дял в САЩ от 20 на 30%. Очаква се и нарастване на приходите от брандовите медикаменти на фирмата – Copaxone (glatiraminer acetate), за лечение на множествена склероза и Azilect (rasagiline), при болест на Parkinson от $1.8 на $3 милиарда през следващите пет години. Междувременно Teva придоби американската CoGenesys – биофармацевтична компания, насочена към производството на базирани на пептиди и протеини лекарствени средства. Сделката ще разшири продуктовата линия на фирмата с биофармацевтични и биогенерични продукти. Teva произвежда собствени биофармацевтични продукти, включително interferon alpha 2b, стимулиращ фактор на гранулоцитната колония и човешки растежен хормон. - Roche придоби Ventana – лидер в хистопатологичната диагностика, срещу $3.4 милиарда, което ще увеличи диагностичното звено на компанията и ще я превърне в един от световните лидери в областта на in-vitro диагностиката и онкологичната терапия. - Abraxis получи одобрение от европейските регулаторни органи за приложението на Abraxane за лечение на пациенти с метастазирал рак на гърдата, които не са се повлияли от първата линия терапия или не могат да приемат базирани на антрациклина препарати. Abraxane използва албумин за доставянето на активния инградиент paclitaxel и за разлика от другите химиотерапевтици не съдържа химични разтворители, което намалява токсичните му странични ефекти. Медикаментът се аплицира за 30 min за разлика от другите съдържащи paclitaxel медикаменти, за които е необходима тричасова инфузия. Одобрението е базирано на резултати от фаза 3 клинични проучвания, които показват, че периодът без прогресиране на заболяването и общата преживяемост са почти два пъти по-добри, в сравнение с приложението на Taxol. В Северна Америка, Abraxane е предпочитана терапия при избора на таксан, а в Европа медикаментът се очаква през втората половина на годината. - Amgen започна фаза 3 клинично проучване с denosumab – първото напълно човешко моноклонално антитяло, което е насочено срещу лигандата RANK – ключов медиатор при разграждането на костна тъкан. Медикаментът ще се прилага за лечение на постменопаузална остеопороза, ревматоиден артрит и индуцираната от онкотерапията загуба на костна тъкан. Denosumab, приложен два пъти годишно, е сравнен със седмично перорално приложение на alendronate при постменопаузални жени. Резултатите показват, че в групата с denosumab е отчетено подобрение с 40% в костната минерална плътност, в сравнение с alendronate. Най-продаваните медикаменти на Amgen са стимулаторите на левкопоезата Neulasta (pegfigrastim) и Neupogen (filgrastim), противовъзпалителния Enbrel (etanercept), и Сенсипар (cinacalcet) – за лечение на вторичен хиперпаратироидизъм при пациенти на хемодиализа. Приходите на компанията за миналата година достигнаха $14.8 милиарда – с 4% повече от 2006. - GSK подаде документи за регистрация в Европа на Synflorix – десетвалентна пневмококова ваксина за приложение при деца. Ваксината използва за носител протеин и ще осигурява протекция срещу инвазивни пневмококови заболявания и бактериални белодробни инфекции. Според фирмата-производител, предимство е възможността за предпазване срещу Streptococcus pneumoniae, както и нетипизирани Haemophilus influenzae (NTHi), срещу които все още няма регистрирана ваксина. S. pneumoniae and NTHi са основни причинители за бактериални респираторни инфекции и otitis media, които са най-честите причини за лекарски визити във възрастовата група до три години. Synflorix е активна и срещу широк спектър серотипове на S. pneumoniae, които причиняват менингит и инвазивна пневмония. GSK подписа споразумение на стойност $425 милиона с американската Amira за разработката, производството и продажбата на FLAP (5-липоксигеназа активиращ протеин) инхибитор за лечение на дихателни и сърдечносъдови заболявания. Резултати от фаза 1 клинично проучване показаха, че еднократното дневно приложение е ефективно, нестероидно лечение на астма. FLAP инхибиторът потиска широк спектър левкотриени, което позволява евентуалното му приложение при ринит, съзпалителни и сърдечносъдови заболявания. Междувременно ЕМЕА одобри приложението на Hycamtin (topotecan) като монотерапия при лечението на рецидивирал дребноклетъчен карцином на белите дробове при болни, при които повторно лечение с първа линия терапия е неподходящо. Hycamtin е инхибитор на топоизомераза I и получи подобна индикация за приложение от FDA през 2007. - Eli Lilly подписа договор за сътрудничество с Transition Therapeutics за разработването на TT-223 - гастрин-базирана терапия при болни с диабет тип 2, която в момента преминава фаза II клинични проучвания (www.transitiontherapeutics.com). Хормонът гастрин играе ключова роля в диференциацията и регенерацията на бета-клетките в панкреаса, като действа синергично с инкретина глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) и с инхибиторите на DPP-4 (дипептидил-пептидаза-4), които забавят разграждането на GLP-1, блокирайки отговорния за това ензим - DPP-4. Смята се, че гастриновите аналози, приложени самостоятелно или в комбинация с други лекарствени средства, ще се превърнат в модифицираща заболяването терапия. Резултати от проучване сочат, че комбинацията от гастринов аналог (TT-223) и аналог на епидермалния растежен фактор (E1-I.N.T.) води до продължително намаление на хипергликемията (включително HbA1c) за период от шест месеца. Ефектите най-вероятно се дължат на промени в диференциацията и функцията на бета-клетките в панкреаса.