Над 60% от случаите01/05/2008
Над 60% от случаите на вирусни инфекции на горните дихателни пътища (ИГДП) при деца се усложняват с остър среден отит (ОСО), като малката възраст и видът на вируса се явяват основни предиктори за появата на тази компликация, показаха резултатите от проучване на д-р Tasnee Chonmaitree и сътр.от University of Texas Medical Branch в Galveston, САЩ, публикувани през март в списание Clinical Infectious Diseases (1). Настоящото изследване потвърждава наличието на тясна връзка между ИГДП и ОСО в детската популация, като предполага, че профилактиката на случаите на остър отит трябва преди всичко да е насочена към намаляване на честотата на ИГДП. В проспективното проучване са участвали 294 здрави деца на възраст от шест месеца до три години. За период от една година при тях са регистрирани общо 1295 епизода на ИГДП (средно по пет епизода на дете годишно) и 440 случая на ОСО (1.7 епизода на дете годишно). Общо 61% от случаите на респираторни вирусни инфекции са били усложнени с остър отит. При 864 от вирусните епизоди, лабораторните изследвания са доказали причинителя. Най-често са изолирани Rhinovirus и Adenovirus. При децата с ОСО, основните етиологични агенти включват Adenovirus, RSV, Coronavirus, както и грипни и ентеровируси. Според екипа на д-р Chonmaitree, „стратегията за превенция на острия отит трябва преди всичко да е насочена към профилактиката на вирусните респираторни инфекции и то срещу тези, предизвикани от Adenovirus и RSV.” (KД) Използван източник: 1. Chonmaitree Т., Revai К., Grady J. et al. Viral upper respiratory tract infection and otitis media complication in young children. Clin Infect Dis 2008; 46: 815-823 www.journals.uchicago.edu/toc/cid