Начинът на хранене01/05/2008
Начинът на хранене, включващ повишен внос на риба, богати на омега-3 мастни киселини растителни мазнини, плодове и зеленчуци, може да намали риска за развитието на деменция и болест на Alzheimer при хората, които не са носители на аполипопротеин Е алел епсилон 4 (ApoE e4), показа нов анализ на данните от кохорното проучване Three-City (то е проведено в трите градове Бордо, Дижон и Монпелие във Франция), публикувани в списание Neurology (1). Консумацията на богати на омега-6 мастни киселини растителни мазнини, които не са балансирани с омега-3, води до повишаване на риска за деменция при неносителите на ApoE e4 над два пъти, е вторият изненадващ факт. Тъй като повечето хора не са носители на генотип ApoE e4, то тези резултати могат да имат голямо отражение върху общественото здраве. Възрастта и алелът ApoE e4 са главните, но неизменяеми, рискови фактори за развитието на болест на Alzheimer (AD) с късно начало. В проучването са участвали 8085 хора на изходна възраст 65 години и повече, които са били проследени за период от четири години . От цялата кохорта – 281 са развили деменция и 183 – AD (това означава, че над 65% от случаите с деменция са с AD). При проведения мултивариантен анализ (изключване на влиянието на социалнодемографските характеристики, ApoE генотипа и съдовите рискови фактори): - дневният внос на плодове и зеленчуци е бил свързан с намалена вероятност за деменция от всякакви причини (hazard ratio, HR 0.72) независимо от ApoE генотипа - седмичната консумация на риба е била свързана с намалена вероятност за AD и деменция от всякакви причини (HR 0.65 и 0.60), но само при неносителите на алела ApoE e4 - редовният прием на богати на омега-3 растителни мазнини (олио от ленено семе или от орехови ядки) е било свързано с намалена вероятност за деменция от всякакви причини (HR 0.46) с гранична значимост - приемът на омега-6 растителни мазнини (олио от слънчогледовови семки), без да е придружен от богати на омега-3 растителни мазнини или риба, е бил свързан с увеличен риск за деменция 2.12 пъти Използван източник: 1.Barberger-Gateau Р., Raffaitin С., Letenneur L. et al. Dietary patterns and risk of dementia.The Three-City cohort study. Neurology 2007, 69:1921-1930 www.neurology.org