Montelukast се оценява за възможна връзка със суицидност01/05/2008
Montelukast (Singulair на Merck) се оценява за възможна връзка с промени в настроението (депресия), суицидни помисли и поведение, предупреди през март Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) лекарите и пациентите (1). Медикаментът е антагонист на левкотриеновия рецептор, който е показан за лечение на астма и симптоми на алергичен ринит, както и за профилактика на предизвикана от физическо усилие астма (2). Поради сложността на анализите, е възможно оценката на риска за суицидност при терапия с montelukast да отнеме няколко месеца, преди да могат да бъдат направени окончателни изводи и препоръки за лекарите и пациентите. FDA все още не се ангажира с твърдението, че има причинно-следствена връзка между приема на медикамента и промените в настроението, нито препоръчва на лекарите да преустановят неговото прилагане за одобрените показания. Merck промени през миналата година лекарственото упътване на лекарството, включвайки предупреждения за допълнително установени странични действия като тремор, депресия, склонност към суицидност и тревожност (февруари 2008). Лекарите трябва да наблюдават (и да предупреждават) пациентите, получаващи лечение с montelukast, за появата на посочените странични действия, както и да докладват за случаи с подобни нежелани реакции. FDA започна оценка и на другите два медикамента с подобен механизъм на действие – zafirlukast, който е антагонист на левкотриеновия рецептор, и zileuton, който е инхибитор на левкотриеновата синтеза. (ДЯ) Използвани източници: 1. www.fda.gov/Cder/drug/early_comm/montelukast.htm 2. www.singulair.com