МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/05/2008
Сезонът на алергиите е основната ни тема в този брой на MD. Опитали сме се да обобщим новостите за лечението на бронхиалната астма и алергичния ринит, като ви предлагаме и кратък преглед на основните мерки за превенция и терапия на астмата при бременни жени. Достиженията в областта на сърдечната недостатъчност е другата ни основна тема. Как да лекуваме пациентите с артериална хипертония в съответствие с най-новите европейски стандарти – четете също в най-голямата досега в историята на MD рубрика Кардиология. Терапия на хроничните възпалителни заболявания на червата, поведение при перитонзиларен абсцес, нови антикоагуланти за превенция на венозния тромбемболизъм при ортопедични интервенции, анестезия по време на бременността... са теми, които предлагаме на колеги с интереси в съответните области. Спешни състояния в ендокринологията, мъжки хипогонадизъм и връзката му с метаболитния синдром и репродуктивен фенотип при поликистозен овариален синдром са обзорни статии, които се надяваме да привлекат вниманието не само на специалистите по заболявания на ендокринната система. Приятно четене на МD