Mepolizumab намалява необходимостта от кортикостероиди при хипереозинофилен синдром01/05/2008

Анти-интерлевкин 5 (anti-IL 5) моноклоналното антитяло mepolizumab (GlaxoSmithKline) редуцира значително броя на еозинофилните клетки при болни с хипереозинофилен синдром, като така намалява необходимостта от високи дози кортикостероиди, показаха резултатите от проучване на д-р Marc Rothenberg и сътр. от Cincinnati Children’s Hospital в САЩ, публикувани през март в The New England Journal of Medicine (NEJM) (1). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.