Магнитно резонансното изобразяване01/05/2008
Магнитно резонансното изобразяване (MRI) e по-точен метод в условия на спешност за установяване на остра мозъчна исхемия и за разграничаване на острата от хроничната фаза на интракраниална хеморагия отколкото е компютърната томография (СТ), поради което трябва да е предпочитан метод за точна диагноза на пациентите със суспектен остър мозъчен инсулт, показаха резултатите от сравнително проучване, публикувани в списание Lancet (1). Авторите (Chaleda и сътр.) са си поставили за цел да сравнят директно двата метода за спешна диагноза на остър инсулт в проспективно сляпо проучване. Правилна диагноза на острия инсулт е била поставена с помощта на MRI при 89% от случаите в сравнение с 54% при провеждането на СТ. Освен това, острият исхемичен инсулт през първите три часа от изявата на симптомите е бил доказан с MRI при 46% от пациентите, докато с СТ – при 10%. MRI се е оказало по-ефикасното изследване и за разграничаване на острите от хроничните вътремозъчни кръвоизливи, като двата метода са били равностойни за визуализиране на острите хеморагии. MRI и СТ са имали сходна надеждност за изключване на остър вътремозъчен кръвоизлив при отрицателен резултат, но нито една от двете образни техники не е постигнала 100% чувствителност за потвърждаване на тази диагноза. Сравнението показва, че за диагностициране на остър инсулт MRI има чувствителност 83%, а СТ - 26%. Бързата и правилна диагноза на острия исхемичен инсулт е много важна от клинична гледна точка, защото „времето е мозъчна тъкан” - първите три часа от появата на неврологичната симптоматика е терапевтичният прозорец за прилагането на тромболиза с alteplase. До момента СТ е критерий за стандарт за диагностициране на острия инсулт, но авторите на това проучване смятат, че MRI е по-ефикасна от двете техники в условия на спешност. При 11% от пациентите провеждането на MRI е затруднено поради клаустрофобия, наличието на сърдечен пейсмейкър или нестабилен неврологичен и общ статус. Използван източник: 1.Chaleda J., Kidwell C., Nentwich L. et al. Magnetic resonance imaging and computed tomography in emergency assessment of patients with suspected acute stroke: a prospective comparison. Lancet 2007, 369: 293-298 www.thelancet.com