Лидокаин капки облекчава болката при остър отит01/05/2008
Локалното приложение на lidocaine капки, комбинирано с прием на аналгетици per os, повлиява бързо и ефективно болката при малки деца с остър среден отит, показаха резултатите от проучване на д-р Franz Babl и сътр. от Royal Children’s Hospital в Австралия, публикувани в списание Archives of Disease in Childhood (1). Въпреки че острият отит е едно от най-честите заболявания в ранна детска възраст (счита се, че 83% от децата са преболедували поне един път до третата си година) със спонтанно възстановяване на преобладаващата част от случаите (без необходимост от антибиотично лечение), оптималното повлияване на болковия синдром все още не е добре проучено. През последните години се натрупаха достатъчно данни, които оспорват рутинното приложение на антибиотиците за лечение на инфекцията и на болковия синдром при остър среден отит. Обзор, публикуван още през 2004 в Cochrane Database of Systemic Reviews, показва, че ранното им включване в хода на заболяването има незначителен ефект, като води до едва 30% намаляване на интензитета на болката, отчетено между втория и седмия ден от терапията (2). В настоящото двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, 63 деца на възраст между три и 12 години с остър среден отит и оталгия, са били рандомизирани на 2% лидокаин или на физиологичен разтвор. При необходимост, пациентите са получавали допълнително 15 mg/kg acetaminophen (paracetamol). За да се оцени ефективността на терапията са използвани две скали за болка - Bieri Faces Pain Scale-Revised и visual analogue scale (VAS). Болните от терапевтичната група са постигнали 50% намаление на интензитета на болката на 10-ата (relative risk, RR 2.06, p=0.03) и 30-ата минута (RR 1.44, p=0.009), в сравнение с базалните стойности, измерени по двете скали. При по-голяма част от децата и в двете групи е наблюдавано бързо облекчаване на болката. На 30 минута, 81% от участниците в терапевтичната група и 59% от контролите, са съобщили за незначителна болка или липса на болка. Според авторите, този факт би могъл да се обясни с успокояващия ефект, който всяка течност има върху възпалената мембрана. „Данните от нашето изследване предполагат, че в комбинация с пероралните аналгетици, лидокаин капки осигуряват бързо и ефективно облекчаване на болката при деца с остър среден отит,” коментира изследователския екип. (КД) Използвани източници: 1. Bolt P., Barnett P., Babl F. Topical lidocaine for pain relief in acute otitis media: results of a double-blind placebo-controlled randomised trial. Arch Dis Child. 2008; 93: 40-44 http://adc.bmj.com 2. Glasziou P., Del Mar C., Sanders S. et al. Antibiotics for acute otitis media in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1 www.cochrane.org