Levofloxacin01/05/2008
Levofloxacin може да води до реакции на фоточувствителност (умерени до тежки) и фототоксичност, предупреди FDA и наложи промяна в лекарствената инструкция на медикамента. Реакциите на фототоксичност се манифестират с еритем, ексудация, булозни ерупции и оток в зони на директна експозиция на естествена слънчева или на изкуствена ултравиолетова светлина (UVA и B). Пациентите, на които се предписват антибиотици от групата на хинолоните (флуорохинолоните), трябва да избягват директна UV експозиция, както и да използват фотопротектори. Данните показват, че рискът за нежеланата лекарствена реакция е следният: lomefloxacin>sparfloxacin>ciprofloxacin>norfloxacin, ofloxacin, levofloxacin>trovafloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin (www.medscape.com/viewarticle/418295_print). Наличието на метокси-група на 8 позиция в молекулата на медикаментите (gatifloxacin и moxifloxacin) изглежда, че намалява фототоксичния риск. Нежеланата странична реакция се дължи на способността на хинолоните да генерират свободни кислородни радикали, които увреждат липидните мембрани на клетките посредством липидна пероксидация и инфламация. Levofloxacin* се предписва за лечение на остър бактериален синуит, изострен хроничен бронхит, нозокомиална пневмония и придобита в обществото пневмония (особено причинени от penicilin-резистентни щамове на Streptococcus pneumoniae), усложнени или неусложнени инфекции на кожата и кожните структури, хроничен бактериален простатит, усложнени или неусложнени инфекции на пикочните пътища, остър пиелонефрит и инхалационен антракс. * levofloxacin e регистриран в България с търговско име Tavanic на Sanofi-Aventis