Индикаторният пластир neuropad01/05/2008
Индикаторният пластир neuropad (IPN)* за изследване на потната секреция на стъпалото e лесен, неинвазивен, евтин и надежден метод за идентифициране на случаите с периферна невропатия сред пациентите с диабет, показаха резултатите от проведено в Гърция проучване, публикувани през февруари в списание Diabetes Care (1). Тестът може да се провежда от самия пациент за 10 минути, който да показва резултата на лекуващия лекар при следващия контролен преглед. При нормална функция на потните жлези, индикаторното блокче, което се залепва върху кожата на плантарната повърхност на стъпалото (върху възглавничката под палеца), се оцветява от синьо в розово. Обратно, при дисфункция (липсваща потна секреция и нарушена защитна функция на кожата) – цветът остава непроменено син. В този случай, тестът показва, че кожата е прекалено суха, липсва й еластичност и механична издръжливост. При междинно нарушение, пластирът изглежда на синьо-розови петна. Само един от пет пациента са отговорили, че имат нужда от чужда помощ при провеждането на теста. Абнормни резултати са били установени при 56.9% от участниците в проучването. Изследването с neuropad може да се извършва на всеки шест месеца като скрининг за откриване на случаите, които са суспектни за периферна диабетна невропатия и имат повишен риск за улцерации на стъпалото. При тези пациенти могат да се провеждат допълнителни изследвания за доказване на неврологичното увреждане като вибрационен тест с камертон, сензорен неврологичен тест с монофиламент и температурен тест с tip-therm. Посочените тестове изследват различните сензорни усещания (за допир, болка, температурен усет). (ДЯ) * Neuropad (www.verbandstoffe.de/neuropad_eng.html) на немската фирма Verbandstoffe e разрешено за употреба в България медицинско изделие. Не се реинбурсира от НЗОК, въпреки възможностите му за ранно откриване на високорисковата за ампутации група сред пациентите с диабет, при които е нужно да се предприемат профилактични мерки. Захарният диабет е най-честата причина за нетравматични ампутации, които могат да бъдат избегнати в 50% от случаите. НЗОК има клинична пътека за диабетно стъпало, но тя е при хирурзите и е за ампутация на крайник. През 2007 у нас са извършени 4257 оперативни интервенции при пациенти с диабетно стъпало без съдово-реконструктивни операции, което по данни на НЗОК е струвало два милиона лева. Използван източник: 1.Tentolouris N., Achtsidis V., Marinou K., Katsilambros N. Evaluation of the self-administered indicator plaster neuropad for the diagnosis of neuropathy in diabetes. Diabetes Care 2008, 31: 236-237 http://care.diabetesjournals.org/content/vol31/issue2