Хепараназа01/05/2008

Хепараназа e нов биологичен маркер, който може да се използва за мониториране на туморната прогресия при болни с рак на езика, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Cancer (1). Високите нива на ензима в слюнката при тези болни, корелира с прогресията на заболяването и туморния размер. Хепараназата е бета-D-ендоглюкуронидаза, която разгражда хепаран сулфатните гликозаминогликани […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.