Генът CAPON участва във вариациите на QRT01/05/2008

Сърдечната експресия и биологичните ефекти на протеина CAPON подкрепят хипотезата за неговото потенциално влияние върху електрокардиографските вариации на QT-интервала в човешката популация, смятат авторите на проучване, резултатите от което бяха публикувани през март в Proceedings of the National Academy of Sciences – PNAS (1). Синдромът на дългия или на късия QT (LQTS и SQTS) са […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.