Европейската комисия01/05/2008
Европейската комисия спря през февруари употребата на лекарствени продукти за системно приложение, съдържащи aprotonin. Взетото решение е следствие на оценка на резултатите от редица проучвания, които показват, че съотношението полза/риск за тези лекарствени средства е неблагоприятно. Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ, www.bda.bg) съобщи, че това ще засегне следните медикаменти, които имат разрешение за употреба в България: Trasylol 500 000 KIU (на Bayer); Gordox 500 000 KIU и Gordox 100 000 KIU (на Gedeon Richter). ИАЛ обръща внимание на лечебните заведения, да преосмислят лекарствената си политика по отношение на антифибринолитичната терапия.