Екстрактът от Crataegus monogyna01/05/2008
Екстрактът от Crataegus monogyna (WS-1442 на Schwabe Pharmaceuticals) e неефективен при систолна сърдечна недостатъчност, показаха резултатите от дългосрочно плацебо-контролирано проучване (1). Приложението на WS-1442 в комбинация с АСЕ инхибитори, бета-блокери и други стандартни медикаменти е безопасно, но не носи никакви допълнителни ползи за лечение на хроничната СН през целия 24- месечен период на проследяване. Използваният в SPICE екстракт от бял глог съдържа 17% до 20% олигометрични проантоцианиди, които се свързват с АСЕ инхибиция, инхибиция на фосфодиестераза 3 и 4, Na+/K+ ATP активност и антиоксидантни свойства. Различни форми на Crataegus (от плодовете, листата и цветовете на растението) са изпозвани като фитотерапевтични средства в Европа, Азия и на други места по света. Данни показаха, че пероралното приложение на екстракта има съдоразширяващ ефект (ендотелзависима NO-медиирана вазодилатация) (2). WS-1442, прилаган за период от шест месеца, не бе свързан с ефект върху 6-минутния тест с ходене в Hawthorne Extract Randomized Blinded Chronic Heart Failure trial (HERB-CHF). Настоящото проучване е проведено в 13 страни в Европа, предимно в Източна Европа, в което са участвали 2681 пациенти със СН ФК II-III по NYHA и ЛКФИ </=35%, които са получавали WS-1442 (900 mg/ден) или плацебо за период от две години, заедно със стандартната медикаментозна терапия при СН, включваща диуретици при 85%, ACE инхибитори при 83%, бета-блокери при 64%, гликозиди при 57% и блокери на алдостерона при 39%. Приемът на екстракта е имал неутрален ефект върху композитната крайна точка на проследяване (внезапна сърдечна смърт, смърт поради прогресираща СН, фатален МИ, нефатален МИ или хоспитализации поради прогресиране на СН) - 28% в активно лекуваната група спрямо 29% от контролите на плацебо. Честотата на страничните действия и на сериозните странични действия е била съответно 68% и 40%. В проспективен, плануван подгрупов анализ, пациентите, които са получавали WS-1442 и са имали ЛКФИ от 25% до 35%, са постигнали значимо намаляване на риска за внезапна сърдечна смърт след първата година, но подобна тенденция не е била наблюдавана при случаите с по-увредена камерна функция. Протекцията е била по-изразена при 70% от случаите с исхемична кардиомиопатия, което показва, че може би Crataegus има антиисхемичен ефект. (ДЯ) Използвани източници: 1.Holubarsch C., Colucci W., Meinertz T. et al. Crataegus extract WS 1442 postpones cardiac death in patients with congestive heart failure class NYHA II-III: A randomized, placebo-controlled, double-blind trial in 2681 patients. American College of Cardiology 2007 Scientific Sessions March 27, 2007; New Orleans, LA. Late breaking clinical trials-3, Session 414-5 2.Brixius K., Willms S., Napp A. et al. Crataegus special extract WS 1442 induces an endothelium-dependent, NO-mediated vasorelaxation via eNOS-phosphorylation at serine 1177. Cardiovasc Drugs Ther 2006; 20:177-184 www.springerlink.com/content/0920-3206